Marianne Heselmans

wetenschapsjournalist / sciencejournalist

English     l    Contact

Eindredactie

Een deel van mijn werk bestaat uit het redigeren van wetenschappelijke rapporten, en wetenschapsjournalistieke verhalen van anderen. Redigeren vraagt eerst het beoordelen van de structuur: Is de boodschap en de stapsgewijze uitwerking ervan voldoende helder? Als dit nog niet zo is, help ik de schrijver de structuur te verbeteren. De tweede stap is de schrijfstijl op zinsniveau compacter maken, waarna ik tenslotte de puntjes op de i zet met ook aansprekende leads en koppen.

Eindredactie ervaring:


Maart 2008-juni 2008 waarnemend hoofdredacteur Bionieuws

  • September 2007-januari 2008 waarnemend adjunct-hoofdredacteur Beta Publishers C2W Lifesciences
  • Mei 2000-september 2002 Eindredacteur LINK
  • Januari 1999-juli 1999 Eindredacteur Wagenings Universiteitsblad

Een selectie van geredigeerde rapporten/boekjes/katernen:

Advertorial bij Volkskrant van Transforum - december 2010

Cahier diabetes, Stichting Biowetenschap en Maatschappij-2009

Cahier obesitas, Stichting Biowetenschap en Maatschappij - 2007

Wageningse visies op voedselzekerheid. Honger is een complex probleem, dat op vele niveaus moet worden aangepakt, WUR - 2000