Marianne Heselmans

wetenschapsjournalist / sciencejournalist

English     l    Contact

Essays/verkenningen/verslagen

Steeds vaker willen onderzoeksgroepen aan gebruikers of een breder publiek laten zien wat ze aan resultaten hebben, maar hebben ze niet de capaciteit om dit zelf op te pakken. Uitbesteden is dan een optie! Afgelopen twintig jaar heb ik vele journalistieke verkenningen, symposia-verslagen en essays geschreven. Deze gaan bij voorkeur uit van actuele, maatschappelijke vragen. Om die te beantwoorden zet ik de onderzoeksresultaten in een politieke en actuele context. Het resultaat is een journalistiek verhaal, of een combinatie van verhalen, waarmee de lezer snel inzicht krijgt in de relevante trends en debatten en in de oplossingen die onderzoek kan geven.

 

Een selectie uit eerder werk: (zie voor recenter werk onze site van ImpactReporters)

 

Seed Valley meets Food Valley - Breeders have much more to offer to food processing companies than in the past, how can the gap further decreased? - Uitgave Food Valley 2011

Sneller en makkelijker innoveren in stedelijk gebied - Voor een duurzamere Nederlandse landbouw is open innovatie nodig, met ook burgers en enthousiaste ondernemers, zo blijkt uit diverse onderzoeken - Uitgave: TransForum - 2010.

Landbouw in Ndiza - Impressie van het Rwandese platteland anno 2010 - Uitgave: Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza en gemeente Wageningen - 2010
Governing Green Development - Hoe is het milieubeleid in Zuid-Oost Azie te verbeteren? - Uitgave: leerstoelgroep Milieusociologie van de Wageningen Universiteit, nav tien jaar milieubeleidsonderzoek in Zuid-Oost Azie - 2008.

Start document conferentie Intellectual Policy in plant breeding - Uitgave: Centre for Genomics and Society - 2008

Eindverslag conferentie IP policies in plant breeding-   Uitgave: Centre for Genomics and Society - 2008

Smart meals - Zorgt betere voeding ook voor betere leerprestaties? uitgave: Innovatienetwerk- 2007

Promoting healthy food - Essay in Celebrate Food,  Uitgave: Innovatienetwerk - 2006

Nog steeds gezond? Over de claims en risico's rond functionele voedingsmiddelen. Uitgave: InnovatieNetwerk - 2003

Tumult om transgenen - Hoe verliep de introductie van genetisch gemodificeerde mais en soja in Europa? Uitgave: Schuttelaar en partners - 1998